Me Sahyadri September 2016 A

/ Sahyadri Geographic by Vivek Kale
 

 
 


 

Me Sahyadri
September 2016
Volume 3, number 13
Please use minimum 1280 pixel horizontal screen resolution for viewing. Please be patient while all the images in webpage are loaded. Please do not use the images for any commercial use without permission. Text in Marathi and English is not exact translation. Please give sufficient time to allow the photographs to load. Special thanks to all those who helped me during the compilation and for the help and guidance during the activity. The audio is representative of Nyctibatrachus species. Please keep audio volume low.
 
देशाची आर्थिक प्रगती व्हावी असे सर्व नागरिकांना वाटणे सहाजिक आहे. अर्थकारणामुळे मिळणारा रोजगार, समृद्धी यासाठी सर्वांनाच आर्थिक प्रगती हवी हवीशी वाटते. आर्थिक प्रगती होताना, त्याचा दिर्घकाळात समाजावर, निसर्गावर, वातावरणावर दुष्परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. मनुष्याच्या भावी पिढ्यांना पाणी, शुद्ध हवा, योग्य वातावरण मिळत रहावे अशी भावना मनात रुजणे महत्वाचे आहे. वाढत्या आर्थिक प्रगतीमुळे नैसर्गिक संपदेवर ताण येतो. प्रगतीसाठी प्रदुषण होते. जंगले, माळराने, व इतर अधिवास नष्ट होतात. वसुंधरेवर रहाणाऱ्या इतर जीवांचा मात्र मनुष्य फारसा विचार करत नाही. आर्थिक प्रगती करताना, मनुष्य निसर्गाची हानी करत आहे. मुळताच माणसाला निसर्गाचे महत्व समजणे हे सध्याच्या आपल्या प्रगत जीवनशैली मुळे अवघड झाले आहे. आर्थिक प्रगती, समाजाची प्रगती व निसर्ग संपदेची निगा, यांचा समतोल राखणे काळाची गरज आहे.
सह्याद्री (पश्चिम घाट) हा एक नैसर्गिक संपदेचा, वैविध्यतेचा, भौगोलिक व ऐतिहासिक ठेवा आहे. वाढत्या मानवी अतिक्रमणाचा, सह्याद्रीच्या विविध घटकांवर होणारा दुष्परिणाम भविष्यात आपल्यालाच धोका निर्माण करेल, यात शंका नाही. शुद्ध पाणी, हवा व उर्जा, भावी पिढीला मिळण्यासाठी, नंद्यांचे उगम असलेला सह्याद्री व त्याभागातील जंगले टिकवणे महत्वाचे आहे. सह्याद्रीच्या महत्वाच्या घटकांचे महत्व छायाचित्रांद्वारे प्रकट करण्याचा मी येथे प्रयत्न केला आहे. येथील पक्षी, प्राणी, वनस्पती, अधिवास, किल्ले व लेणी अशा विविध विषयांबद्दल आपण समजुन घेऊ.
As the economic development has taken the center stage, the balance between the environmental sustenance and socio economic development will be under the scanner. As most experts with balanced views have proclaimed, Indian wildlife and ecological system sustenance will be under threat, unless precautions are taken with the help of appropriate research and long term national interests. As we encounter the economic development, many habitats which indirectly or directly help sustainable development will be damaged. The awareness to gauge the success by sustainable development and not by year to year growth is a distant dream any environmentalist will assume in current scenario.
Western ghats, or Sahyadri as we all call it as, is a treasure trove of spectacular landscapes, biodiversity, flora, fauna, some amazing geological wonders and man made monuments. With the increasing pressure from human encroachment, all these elements are under stress and in turn are under depletion. Western ghats should be left untouched by human beings, to protect their future generations from getting short of resources, such as water, energy and clean air. The important elements of western ghats, which need protection are highlighted in the new version of Photo journal, Me Sahyadri Magazine. The current issue has few of the amphibians from the north Western Ghats.
 

 

““
 
Me Sahyadri – September 2016 (a)
 
बेडकांबद्दल महत्वाच्या १० बाबी, १) बेडुक पाण्याजवळ किंवा पाण्यात रहातात. ते प्रदुषणाचे निर्देशक आहेत. जलप्रदुषणामुळे बेडुकांची संख्या कमी होते आहे. शेतात वापरल्या जाणाऱ्या किटकनाशकांमुळे व इतर रसायनांमुळे जलप्रदुषण होते. २) बेडकांचे लहान अधिवास मोठया जंगलाच्या अधिवासाचे लहान भाग असतात. झाडे, तलाव, डबकी, झुडुपे, झरे व ओढे, दगड धोंडे असे विविध अधिवास विविध बेडकांना आश्रय देतात. या सर्व घटकांचे संवर्धन म्हणजेच बेडकांचे संवर्धन होय. ३) पश्चिम घाटात दिसणारे बहुतांश बेडुक अंतर्जन्य आहेत. त्यांचा अधिवास पश्चिम घाटापुरता मर्यादीत आहे. पश्चिम घाटाचे संवर्धन म्हणजे त्यांचे संवर्धन होय. ४) जलप्रदुषण, शेतकी प्रगती, बुरशी रोगराई, अधिवासाचा विनाश अशा कारणांमुळे बेडुक कमी होत आहेत. ५)बेडुक हा खाद्यश्रुंखलेतला महत्वाचा घटक आहे. लहान किडे, डास यांना खाद्य करुन तो त्यांच्या संख्येवत नियंत्रण ठेवतो. ६) बेडुक पावसाळ्या व्यतिरिक्त काळात सुप्त (हायबरनेट) होतात. ७) बेडुक पावसाळ्यात अंडी टाकतात. ८) सह्याद्रीत आढळणाऱ्या बेडकांमध्ये बरेच बेडुक संकटात आहेत. आय यु सि एन संस्थेच्या वर्गिकरणाप्रमाणे या बेडकांना वाचवण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. ९) वाघ, सिंहांवर जेवढे पैसे खर्च केले जात आहेत, त्यामानाने बेडकासारख्या लहान पण तितक्याच मह्त्वाच्या प्राण्यांकडे सर्वच दुर्लक्ष करत आहेत. १०) पश्चिम घाटात सध्या काही नविन बेडकांचे शोध लागले आहेत. बऱ्याच जातींवर संशोधन चालु आहे.
10 important aspects about frog are 1) Frogs are indicators of water pollution. The population of frogs is reducing due to water pollution. Water pollution takes place due to use of pesticides and other chemicals. 2) Frogs live in microhabitats within the larger forest habitat. These microhabitats can be streams, rocks, trees, bush, puddles, soil, low foliage. Conservation of every such element within the larger forest habitat is important. 3) Western ghats has many endemic species of frogs. Conservation of western ghats is important for survival of these species. 4) Water pollution, agricultural development, tourism, fungal infections, loss of habitat are the main reasons of reduction in numbers of frogs. 5) Frog is important part of food chain. They feed on insects, mosquitoes. 6) Frogs hibernate most of the time in year during non monsoon period. 7) Most of the frogs in western ghats breed in Monsoon. 8) Many species of frogs in western ghat appear as Threatened as per IUCN red list. The species are protected as per Indian Wildlife act. 9) Govt is spending funds on tigers and lions but not on frogs. 10) Many species of frogs in western ghats are being discovered. The research on the frogs is under progress by various research organizations.
 

 

““ 
The banner has been published here to improve the awareness of the trekkers and tourists visiting the various mountain forts, mountains in north western ghats. Please avoid accidents, by following good outdoor ethics such as no swimming in cisterns at mountain forts, no rock climbing without proper technical equipment and expertise. Please do not adventure, trek with any group or individually without understanding the risks associated. The frequency of the solo trekker fatalities have increased recently. Please strictly avoid solo treks. Please also avoid treks to mountains in large commercial groups, as it leads to damage to biodiversity of these high elevation ecological islands. Please respect the wildlife and biodiversity of the region. This has become more important as the ever increasing human interference is leading to severe damage to fragile ecosystems. Please be aware of the wildlife and biodiversity of the mountains before visiting these mountains. Please follow outdoor ethics. Follow ASI and Forest department rules. The concept of use of symbols for outdoor ethics was conceived and designed by "Sahyadri Trekker Bloggers Group".
 
 

 

 
1. Habitat of Nyctibatracus petraeus, Night frog, evergreen forest streams, north western ghats, India
 
 

 

““
 
2. Nyctibatracus petraeus with orange snout, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
 

 

““
 
3. Nyctibatracus petraeus with orange snout, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
पश्चिम घाटामध्ये, महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, बेडकांचे विविध लघु अधिवास आहेत. गवताळ डोंगर, सदाहरित जंगल, लहान झुडपे, पाणथळ डबकी, झरे, असे अनेक लहान अधिवास असल्याने येथे बेडकांच्या विविध जाती आढळतात. या बेडकांमध्ये निक्टिबॅट्रचस जातीचे पाण्यांच्या प्रवाहाजवळ दगडावर रहाणारे बेडुक सुद्धा आहेत. सतत होणाऱ्या जंगलतोडी मुळे या फ्रॉग्स ची संख्या कमी होत आहे. जंगलतोड करुन विस्तारली गेलेली शेती व अनियंत्रित पर्यटन त्यांच्या ऱ्हासाची प्रमुख कारणे आहेत. या विविध फ्रॉग्स मध्ये निक्टिबॅट्रचस पेट्रायस नावाचा एक मध्यम आकाराचा बेडुक आहे. हा बेडुक मध्यम पानगळीच्या किंवा सदाहरित दमट जंगलात, पाण्याच्या ओढ्यांलगत आढळतो. हा बेडुक निशाचर आहे. याला अंबोली निशाचर बेडुक असे म्हणतात. त्याचे प्रजनन जंगलात ओढ्यांजवळ होते. त्याच्या अंगावर सुरकुत्या असतात. त्याच्या डोळ्यांमधले बुबुळ चौकोनी असते. हा बेडुक सह्याद्रीत अंतर्जन्य (एन्डेमिक) आहे.
The western ghats in Amboli region in Maharashtra state has a wide array of microhabitats for the frogs. The streams, water puddles, lateritic rocks and plateaus and moist evergreen forest are few of the arrays of microhabitats in the region. Both rocky plateaus and evergreen forests in western ghats have seasonal water streams during the monsoon season. Nyctibatrachus frogs are seen around the water streams in evergreen forests. These are nocturnal species mainly active in the night. One of the Nyctibatrachus frogs of the region is Nyctibatrachus petraeus, commonly known as Amboli night frog. Nyctibatrachus petraeus is recorded in torrential freshwater streams in evergreen and moist deciduous forest. Breeding takes place in streams in the forest. It is not seen in degraded forests. It is endemic to western ghat, and is rated as Least concern as per IUCN red list. The frog is gray brownish in color with wrinkled texture on its skin. The front leg and hind leg digits have discs which help the frog to climb the rocks. It lays the eggs on rocks and guards the eggs from predators.
 

 

““
 
4. Nyctibatracus petraeus with orange snout, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
 

 

 
5. Juvenile Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
 

 

 
6. Juvenile Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
.
.
 

 

 
7. Juvenile Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
 

 

““
 
8. Evergreen forest, north western ghats, India
 
 

 

““
 
9. Eggs of Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
 

 

““
 
10. Nyctibatracus petraeusin stream, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 

 

 

““
 
11. Nyctibatracus petraeusin stream, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
 

 

““
 
12. Nyctibatracus petraeusin stream, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
.
 

 

““
 
13. Nyctibatracus petraeus on rock, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
.
 

 

 
14. Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 
.
.
 

 

““
 
15. Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 

 

 

““
 
16. Calling Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 

 

 

““
 
17. Calling Nyctibatracus petraeus, Night frog,evergreen forest streams, north western ghats, India
 

 

 

““
 
Thank You
 
 
 
 
 


For any queries and suggestions contact at kale_v@rediffmail.com